SLU news

New report about biological monitoring of agricultural streams

Published: 09 December 2020
Report cover.

I en ny rapport från SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön utvärderas data från den biologiska övervakning som utförs i fyra vattendrag i södra Sverige. I rapporten diskuteras också möjligheten att förbättra övervakningsprogrammet.

Please see the Swedish version of this page for more info.

Download the report

Hallstan, S., Boström, G. & Gönczi, M. 2020. Övervakning av biologi i vattendrag i jordbruksintensiva områden - Övervakning av biologi i vattendrag i jordbruksintensiva områden - Resultat av elva års övervakning samt utvärdering av övervakningsprogrammet. CKB rapport 2020:2. Sveriges lantbruksuniversitet.

Page editor: simon.hallstan@slu.se