Sveriges lantbruksuniversitet

Search employee


Number of search results: 1
Håkan Olsson
Håkan Olsson
Professor at the Department of Forest Resource Management; Division of Forest Remote Sensing

Telephone: +46907868376, +46705535701
E-mail: hakan.olsson@slu.se

Postal address:
Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för skoglig fjärranalys
901 83 Umeå
Visiting address: Skogsmarksgränd , UmeåLoading…