Jump to main content

Search employee
Number of search results: 1
Jonas Bohlin
Jonas Bohlin
Lecturer at the Department of Forest Resource Management; Division of Forest Remote Sensing

Telephone: +46907868640
E-mail: jonas.bohlin@slu.se

Postal address:
Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för skoglig fjärranalys
901 83 Umeå
Visiting address: Skogsmarksgränd , UmeåLoading…