Jump to main content

Search employee


Number of search results: 1
Maud Langton
Maud Langton
Professor at the Department of Molecular Sciences; Matens strukturer och egenskaper

Telephone: +4618671983
E-mail: maud.langton@slu.se

Postal address:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Visiting address: Almas Allé 5, BioCentrum, Ultuna , UppsalaLoading…