Jump to main content

Search employee


Number of search results: 1
Stefan Gunnarsson
Stefan Gunnarsson
Senior Lecturer at the Department of Animal Environment and Health; Division of Environment, Care and Herd Health

Telephone: +4651167216
E-mail: stefan.gunnarsson@slu.se

Postal address:
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Box 234
532 23 SKARA
Visiting address: Gråbrödragatan 19 , SkaraLoading…