Jump to main content

Search employee


Number of search results: 1
Lina Göransson
Lina Göransson
Doctoral Student at the Department of Animal Environment and Health; Division of Environment, Care and Herd Health

Telephone: +4651167245
E-mail: lina.goransson@slu.se

Postal address:
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Box 234
532 23 SKARA
Visiting address: Gråbrödragatan 19 , SkaraLoading…