Protein från gödsel

Senast ändrad: 07 augusti 2018
worms-webb.jpg

Gödselhantering i städer i låginkomstländer är en utmaning eftersom det sällan finns etablerade vägar för hanteringen av både djur och human gödsel. Vissa använder sin gödsel i odlingen, men oftast ligger odlingen inte på samma ställe som gödselproduktionen och det saknas infrastruktur för att hantera gödseln. I Kampala, Uganda, dumpas över 60% av djurgödseln och ännu mer av latrinavfallet (människogödseln) i vattendragen. I detta projekt jobbar vi med att motivera gödselhantering genom att producera produkter med större ekonomiskt värde. Värdehöjningen sker genom att gödseln omvandlas till proteiner som kan användas som foder i djurproduktion. Omvandlingen görs antingen genom maskkompostering eller Svart soldatfluge (BSF) kompostering. Dessutom fås en ordentlig volymreduktion som leder till minskad hantering och ökat gödselvärde. Behandlingen är även ett sätt att minska risken för smitta, speciellt BSF behandlingen ger en stor reduktion av salmonella i materialet (>99,9999%).

Flugkomposteringen genomförs med tillsatta fluglarver som bryter ned materialet. Fördelen med flugorna är att de kan omvandla stora mängder organiskt material snabbt och är inte lika känsliga för sin omgivning som maskarna. När larverna har utvecklats till sista larvstadiet, s.k. förpuppor, lämnar de materialet för att finna en torr och mörk plats för att förpuppas på. Genom systemets design är det möjligt att leda förpupporna till en uppsamlingsenhet där man samlas in för omvandling till foder. I våra studier har vi kontinuerligt omvandlat ett kilo gödsel per dag till 100g prepuppor avsedda som djurfoder. 

Prepuppor som matats med gödsel i ett kontinuerligt labsystem. En bild per 30s som sedan spelas upp 10 bilder per sekund, dvs 5 minuter per sekund film.


Maskkompostering genomförs i en kvadratmeter stor låda där upp till tio kilo gödsel kan tillföras per dag. Masken omvandlar gödseln till ett koncentrat samt producerar ett stort antal nya maskar. Efter genomförd kompostering, har 500kg nötgödsel omvandlats till 50kg maskar, som kan användas till foder, och 100kg kompost, som kan användas som gödsel.

Maskkompost Maskar i kompost
Maskkompost för enskild småskaligt stadslantbruk med produktion av ca 10kg gödsel per dag. Samt producerade maskar efter tre månaders behandling. (Foto: Björn Vinnerås)


Projektdeltagare: Björn Vinnerås, Cecilia Lalander, Allan Komakech

Sidansvarig: eva-lena.selfene@slu.se