11
nov
Crafoordsalen, Sundsvägen 14, Alnarp

Docentföreläsningar LTV-fakulteten

docentföreläsningar | evenemang | interna händelser | seminarier, workshops |
SLU_110902_3730vwe.jpg

Kungörelse - docentföreläsningar vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Alla är välkomna att ta del av docentföreläsningarna.

Fakta
Tid: 2016-11-11 08:30 - 17:00
Ort: Alnarp
Lokal: Crafoordsalen, Sundsvägen 14
Arrangör: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Länk till dokument
Program

Föreläsningarna ges på det språk som titlarna anger. Varje föreläsningspass är 55 minuter. Klicka på "Länk till dokument" ovan för populärvetenskapliga sammanfattningar av föreläsningarna.

Kl. 08.30 - The domestication of field cress (Lepidium campestre) as a new oil crop and the development of its genomic tools and resources. Föreläsningen ges av FD Mulatu Geleta Dida, institutionen för växtförädling.

Kl. 10.00 – Swedish apples on the market all year round – is it possible? Föreläsningen ges av FD Ibrahim Tahir, institutionen för växtförädling.

Kl. 12.30 – People working in the animal world – an environmental shaped by humans. Föreläsningen ges av AgrD Christina Lunner Kolstrup, institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi.

Kl. 14.00 – Planering och mat – trender och tendenser i Sveriges kommuner. Föreläsningen ges av FD Madeleine Granvik, institutionen för stad och land.

Kl.15.30 – ”If it were all perfect, it wouldn´t be a ghost forest” – Urban open space development for children and other users. Föreläsningen ges av FD Märit Jansson, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.

Sidansvarig: ida.andersson@slu.se