16
nov
Audumbla, VHC, Ultuna, Uppsala

Docentföreläsningar VH-fakulteten

docentföreläsningar | interna händelser |

Kungörelse - docentföreläsningar vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Alla är välkomna att ta del av docentföreläsningarna som även kommer att sändas på webben.

8:30

Odd Höglund i ämnet veterinärmedicinsk vetenskap med inriktning smådjurskirurgi.

"Forskning och utveckling av kirurgiska implantat - Den oväntade nyttan"

Ämnessakkunnig: Ove Wattle
Pedagogiskt sakkunnig: Peter Aspengren
Docentnämndsrepresentant: Birgitta Åhman

Föreläsningen ges på svenska.

9:30

Johan Dicksved i ämnet biologi med inriktning gastrointestinal mikrobiologi.

"Tarmfloran - ett ekosystem med små organismer av stor betydelse för hälsa och sjukdom"

Ämnessakkunnig: Bengt Guss
Pedagogiskt sakkunnig: Alexandra D'Urso
Docentnämndsrepresentant: Henrik Rönnberg

Föreläsningen ges på svenska.

10:30

Jonas Johansson Wensman i ämnet veterinärmedicinsk vetenskap med inriktning infektionssjukdomar.

"Infectious diseases - an interplay between pathogen, host and environment"

Ämnessakkunnig: Caroline Fossum
Pedagogiskt sakkunnig: Peter Aspengren
Docentnämndsrepresentant: Johan Gabrielsson

Föreläsningen ges på engelska.

11:30

Freddy Fikse i ämnet husdjursvetenskap med inriktning mot statistisk genetik.

"Genetic improvement to meet societal demands"

Ämnessakkunnig: Erik Bongcam Rudloff
Pedagogiskt sakkunnig: Alexandra D'Urso
Docentnämndsrepresentant: Johan Gabrielsson

Föreläsningen ges på engelska.


Kontaktinformation

Linda Ferngren, Fakultetshandläggare högre tjänster,
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
linda.ferngren@slu.se, 018-67 16 94

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se