20
jun
Crafoordsalen kl. 9.00, Lönnstorp kl. 13.00, Alnarp

Seminarium och fältvandring med tema baljväxter

evenemang | seminarier, workshops |

Välkommen till ett halvdagsseminarium om pulses (baljväxter till humankonsumtion) i svenskt jordbruk. Vi kommer att diskutera potentialen för att odla baljväxter till humankonsumtion i Sverige, vad det skulle innebära för livsmedelsproduktionens hållbarhet om vi odlade och konsumerade mer baljväxter, samt hur vi fyller kunskapsluckorna för att en ökad produktion och humankonsumtion av svenska baljväxter ska bli verklighet.

Välkommen till den årliga fältvandringen vid Lönnstorp, som anordnas av Partnerskap Alnarp och institutionen för biosystem och teknologi, SLU, Alnarp. Årets tema är baljväxter. Under eftermiddagen får ni ta del av resultat och se pågående fältförsök inom aktuella projekt.

Fakta
Tid: 2016-06-20 09:00
Ort: Alnarp
Lokal: Crafoordsalen kl. 9.00, Lönnstorp kl. 13.00
Sista anmälningsdag: 15 juni 2016
Mer information:

Georg Carlsson

Anmälan - klicka här


Program

Baljväxter till humankonsumtion

9.00          Registrering och kaffe

9.30          Muntliga presentationer:

 • Georg Carlsson, SLU: Svenska pulses – odlingsförutsättningar och betydelse för hållbar utveckling
 • Oskar Andersson, Kalmar-Ölands trädgårdsprodukter: Möjligheter för ökad svensk bönodling
 • Åsa Grimberg/Ramune Kuktaite, SLU: Protein2Food – Proteingrödor för innovativa livsmedelsprodukter i Europa
 • Presentation av tre Vinnova-projekt om nya proteinrika livsmedel:
  Ärttempe – Pia Qvarnström, Mögelmat AB
  Mellanmål på bondbönor
  – Cecilia Mayer, Chalmers
  Gråärtsbiffar – Magnus Westling, Restaurang- och hotellhögskolan/Örebro universitet

11.00       Diskussion i mindre grupper: kunskapsluckor och praktiska utmaningar som behöver lösas för att en ökad produktion och humankonsumtion av svenska baljväxter ska bli verklighet.

11.40       Presentation och diskussion om framkomna idéer och förslag.

12.00       Lunch

Visning av fältförsök med tema baljväxter

SITES Forskningsstation Lönnstorp (SLU Alnarp), 2016-06-20, kl 13.00 – 16.00

 • LEGATO (Legumes for the AGriculture of TOmorrow), ett EU-projekt där SLU utvärderar skörd, ogräsförekomst och kväveutnyttjande i ärter och åkerbönor som odlas i sortblandningar och samodling med spannmål (Georg Carlsson, SLU)
 • Utvärdering av odlingsegenskaper hos åkerbönor och bondbönor från NordGen (Anna Palmé, NordGen)
 • Reläsamodling med insådda vallbaljväxter i höstvete (Sven-Erik Svensson, SLU)
 • Baljväxter i SAFE – ett nytt odlingssystemförsök vid SITES Lönnstorp (Erik Rasmusson, SLU/SITES Lönnstorp)
 • Nya kombinationer av baljväxter och spannmål i samodling i ekologisk produktion (Georg Carlsson, SLU)

Samling 13.00 vid lönnen på Lönnstorp, Bomhögsvägen 4, 234 35 Lomma. Kaffe och fikabröd serveras vid lämplig tidpunkt i programmet.


Kontaktinformation
Sidansvarig: andrus.kangro@slu.se