Sugga med smågrisar.jpg
4
okt
Aulan, Alnarpsgården, Alnarp

Alnarps Grisdag 2017

evenemang | konferenser | seminarier, workshops |

Hur arbetar vi vidare för ett förbättrat produktionsresultat och en lägre smågrisdödlighet?

Dagen kommer att bjuda på inlägg från rådgivare, forskare och producenter kring resultat, erfarenheter och tankar om hur vi arbetar vidare med förbättringar. Välkomna till en spännande och inspirerande dag kring svensk grisproduktion!

Moderator: Mattias Espert, ordförande i Skåne och Blekinges Grisproducenter

Fakta
Tid: 2017-10-04 09:00 - 15:00
Ort: Alnarp
Lokal: Aulan, Alnarpsgården
Arrangör: Skånes och Blekinges Grisproducenter, Partnerskap Alnarp, Institutionen för Biosystem och Teknologi (BT) och LRF Skåne
Sista anmälningsdag: 30 september 2017
Pris: Konferensen kostar 350 kr, faktureras i efterhand
Mer information:

Anmälan: sker på sidan länkad här


Program

09.00

Registrering, kaffe med fralla

09.30

Inledning

09.40

Svenska produktionsresultat i en internationell jämförelse- InterPig, Ingvar Eriksson, Gård & Djurhälsan

10.10

Varför dör smågrisen? Rebecka Westin, Gård & Djurhälsan/SLU

10.30

För- och nackdelar med att använda amsuggor för minskad smågrisdödlighet, Karin Alvåsen, SLU

10.50

Bensträckare

11.00

Smågrisdödlighet och amsuggor i Danmark, Vivi Aarestrup Moustsen, SEGES

11.30

Vår grisproduktion och vårt arbete för stor smågrisöverlevnad, Charlotte Önnestedt och Per Pålsson, Ödeshög

12.00

LUNCH

13.10

Vår grisproduktion och vårt arbete för stor smågrisöverlevnad, Jennie och Daniel Juneberg, Kalmar

13.40

Om användning av cups, Jos Botermans, BT/SLU

14.00

Bensträckare

14.10

Resultat från SLU-försök: En jämförelse mellan grisningsboxar med eller utan skyddsgrindar, Anne-Charlotte Olsson, BT/SLU

14.40

Avslutande reflektioner och avtackning

14.50

Kaffe

Programmet som nerladdningsbar PDF

Sidansvarig: andrus.kangro@slu.se