3
okt
Undervisningshuset, Sal L, Uppsala

Docentföreläsning NJ-fakulteten

docentföreläsningar |

Docentföreläsning av Bettina Müller; Anaeroba processer för uthållig energiproduktion och generella humanhälsomål

Sammanfattning:

Biogas, som innehåller den energirika komponenten metan, bildas under anaerob mikrobiell nedbrytning av olika typer av organiska material. Biogasproduktion i anläggningar konstruerade specifikt för detta ändamål kan bidra till utvecklingen av ett mer miljövänligt samhälle, på flera olika sätt. Olika typer av organiska avfallsströmmar kan användas för produktionen biogas. Gasen som bildas är förnyelsebar och nedbrytningsresten (biogödsel) användas som gödningsmedel och minskar därmed användningen av handelsgödsel, vars produktion också kräver fossil energi.

För att nyttja biogasprocessen på ett effektivt och säkert sätt är en viktig del för utveckling av biogasområdet att erhålla en stabil och effektiv produktion av biogasen, vilket förbättrar lönsamheten för denna. Delmål med forskning inom detta område är ofta inriktad mot att bidra med ny kunskap för att möjliggöra en mer effektiv och stabil produktion av biogas, eller att ta fram ny grundvetenskaplig kunskap om den anaerobera mikrobiologiska processen för att bättre förstå anaeroba mikrobiella processer och metanbildningen i andra miljöer, med fokus på sådan i människans mage. När det gäller anaeroba processer hos människan framgår det alltmer tydligt att det finns kopplingar mellan metanbildningen och olika typer av hälsotillstånd.

Inom mitt eget forskningsområde studerar vi specifikt olika grupper av mikroorganismer som har nyckelfunktioner både i biogasprocesser och i människan, dvs oxiderare av korta fettsyra och metanogener. Om någon av dessa grupper av mikroorganismer inte är aktiva påverkas hela nedbrytning och metanbildningsprocessen och hela systemet kan tom kollapsa. Trots betydelsen av dessa organismer är kunskapen om dessa idag begränsad, troligen pga av att många av dessa organismer arbetar väldigt speciellt och i nära samarbeten, sk syntrofi. En utökad kunskap om dessa mikroorganismer skulle medge en mer kontrollerad biogasproduktion i biogasanläggningar och skulle också kunna användas för att bättre förstå kopplingen mellan mikroorganismer och olika sjukdomar orsakade av dessa hos oss människor. 

Fakta
Tid: 2017-10-03 14:30 - 15:30
Ort: Uppsala
Lokal: Undervisningshuset, Sal L
Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Elisabeth Pettersson
Fakultetshandläggare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
elisabeth.pettersson@slu.se, 018-67 10 25

Sidansvarig: par.aronsson@slu.se