10
okt
Seminarierummet, Horticum, Alnarp

PhD halftime seminar: Increasing efficiency of the breeding pipeline for East African highland bananas.

Michael Batte, Department of Plant Breeding, SLU

Fakta
Tid: 2017-10-10 13:00
Ort: Alnarp
Lokal: Seminarierummet, Horticum
Arrangör: Institutionen för växtförädling
Sidansvarig: fredrik.reslow@slu.se