agroforestry2017.png
16
nov

17
nov
Aulan, Alnarp

Agro Forestry 2017

evenemang | konferenser | seminarier, workshops |

Inspiration från världen, praktik i Sverige

Både FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och Europa-Kommissionen lyfter fram agroforestrysystem som viktiga för att förse en växande befolkning med mat och samtidigt skydda miljön. Agroforestry kan minska sårbarheten för effekter av ett förändrat klimat och därmed öka livsmedelstryggheten. De bidrar dessutom till att bromsa den globala uppvärmningen genom att binda in kol i växtlighet och mark. Aktuella forskningssammanställningar visar att agroforestrysystem är produktiva och samtidigt bidrar med fler ekosystemtjänster än konventionell markanvändning såväl i tropiska som tempererade klimat.

På årets konferens ligger fokus på att visa på bredden i agroforestry, allt från odling på lantbruk i större skala till i den lilla skolträdgården eller samodlingen i stan. Konferensen kommer att lyfta fram praktiska erfarenheter av sortval, etablering, skötsel och skörd, ny forskning samt diskutera marknad, ekonomi och underlättande politiska styrmedel.

Konferensen är ett forum för erfarenhetsutbyte mellan praktiker, forskare, rådgivare, beslutsfattare och andra aktörer i Sverige, men också mellan aktörer som arbetar med agroforestry i olika delar av världen. Mångåriga erfarenheter från utvecklingssamarbete i syd kommer att ge inspiration till dagens utveckling i Sverige och kanske leda till framtida samarbeten.

Fakta
Tid: 2017-11-16 09:00 - 2017-11-17 16:00
Ort: Alnarp
Lokal: Aulan
Mer information:

Mer info och anmälanKontaktinformation
Sidansvarig: jan.larsson@slu.se