7
nov

15
nov
Almas allé, Ultuna, Uppsala

Landskapsarkitektsstudenter firar SLU 40 år med installationer

ultuna_600px-webb.jpg

De landskapsarkitekturstudenter som just påbörjat sitt andra år på den femåriga utbildningen har till början av november på sig att lösa uppgiften hur de med installationer kan delta i firandet av att SLU fyller 40 år. Det är platsen Ultuna som är inspirationskällan och utgångspunkten.

På kursen deltar 47 studenter. De har flera delmoment de ska klara av och mycket av svårigheten ligger i hur de gruppvis tillsammans till slut löser uppgiften. Mycket ligger i processen att lösa en uppgift och studenterna får öva sig i att samarbeta. Flera delmoment ska klaras av och studenterna delas in i grupper först när dessa är slutförda. Arbetet drivs framåt genom modeller och skisser.

Landskapsarkitektursstudenterna har nu tillbringat över ett år på Ultuna. Platsen har blivit en välbekant miljö. Därför börjar kursen med övningar där studenterna med nya ögon ska upptäcka Ultuna. Moment som ingår är Vandra ditt namn. Känn gränsen i kroppen, Min egen slinga, Danspromenad, Platsens färg samt Med eller utan objekt.

Institutionen för stad och land har fått bidrag från SLU för att kunna ställa ut studenternas alster under en vecka efter kursens slut. Studenternas gestaltningar ställs ut på Campus Ultuna under perioden 7–15 november. Mer information om detta kommer.

Informationen på denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt vartefter studenterna klarar av de olika delmomenten i kursen.

Se bilder när studenterna löser uppgifter här

Fakta
Tid: 2017-11-07 08:00 - 2017-11-15 16:00
Ort: Ultuna, Uppsala
Lokal: Almas allé
Arrangör: SLU
Mer information:

Kursledare Ylva Dahlman, universitetslektor vid  institutionen för stad och land på SLU i Uppsala.
Telefon: 018-67 25 02
E-post: ylva.dahlman@slu.se


Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: marten.granert@slu.se