14
nov
Ultuna, Uppsala

Mini-symposium: Miljöriskbedömning av växtskadegörare

evenemang | konferenser | seminarier, workshops |

Vad riskerar vi att förlora och hur kan det värderas? – nya växtskadegörares påverkan på ekosystemtjänster, biodiversitet och sociala värden.

Vi välkomnar forskare och andra intressenter till detta mini-symposium för att lyfta fram och diskutera de icke-monetära värden som hotas av nya främmande växtskadegörare. Hur kan dessa värden, som biologisk mångfald, ekosystemtjänster och sociala värden värderas och integreras i riskbedömningar av växtskadegörare?

Mer information finns på den engelska sidan.

Fakta
Tid: 2017-11-14 08:00 - 17:00
Ort: Uppsala
Lokal: Ultuna
Arrangör: Enheten för riskvärdering av växtskadegörare
Sista anmälningsdag: 31 oktober 2017
Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se