1
feb
Uppsala

Jordbruk och vattenförsörjning

seminarier, workshops |

Välkommen till årets vattendag -  ett diskussionsforum för aktuella vattenfrågor med målet att plocka upp och diskutera konkreta problem. Den här gången kommer vi att diskutera jordbruk och vattenförsörjning, ett ämne som är högaktuellt efter den gångna årets vattenbrist.

Seminariet äger rum onsdagen den 1 februari kl. 9.00 – 16.00 på SLU, Ultuna i Uppsala.

Talare

  • Liselotte Hagström, länsstyrelsen i Kalmar och Tommy Petersson, lantbrukare på Öland delar med sig av erfarenheter från årets torka i sydöstra Sverige.
  • Daniel Bäckström, riksdagsman, ledamot i försvarsutskottet, ger sin syn på samhällets ansvar för att det finns vatten till jordbruket.
  • Anna Jansson och Abraham Joel, SLU, redogör för jordbrukets behov av vatten och Magdalena Thorsbrink, SGU ska svara på om det finns vatten så att det räcker.
  • Karl Sjölin, f.d. teknisk chef i Sölvesborgs kommun svara på frågan om jordbruket ett hot mot kommunens dricksvattenförsörjning?

Vi hoppas att du kommer och deltar diskussionen.
Välkommen!

Tomas Johansson
Hydrotekniska Sällskapets ordförande
036-15 51 45
tomas.johansson@jordbruksverket.se

Fakta
Tid: 2017-02-01 09:00
Ort: Uppsala
Arrangör: Hydrotekniska sällskapet
Sista anmälningsdag: 18 januari 2017
Pris: 750 kr
Mer information:

Anmälan

Anmälan senast den 18 januari till
Siri Wahlström (siri.wahlstrom@ekologgruppen.com)

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften på 750 kronor sätter du i samband med anmälan in på
Hydrotekniska sällskapets plusgirokonto: 32 04 83‐1

Ange namn och företag/organisation i meddelandet.
I anmälningsavgiften ingår förutom deltagandet även förtäring under dagen.Kontaktinformation
Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se