24
mar
Tammsalen, Uppsala

Ljudeffekter på fågelsamhällen

Daniel Schrire presenterar sin kandidatuppsats om ljudeffekter på fågelsamhällen. Det är en litteraturstudie som visar att ljudföroreningar påverkar fåglar.

Effekterna drabbar olika fågelarter i varierande grad med en förändrad artsammansättning som möjlig följd. I närvaro av buller kan vissa arter försvinna och andra arter kan tillkomma. Sådana skillnader träder inte fram om man bara tittar på index såsom artrikedom och diversitet. För att klargöra ljudets effekt krävs det att man även tar hänsyn till fågelsamhällens kvalitativa egenskaper.

Det finns även flera vanligt förekommande brister som gör att ljudets effekt inte kan särskiljas eller missbedöms. Några studier har börjat överkomma de här svårigheterna med hjälp av studiedesigner möjliggjorda av den senaste tidens teknikutveckling.

Med tanke på att ljudalstrande aktiviteter ser ut att öka i framtiden inte minst i det södra halvklotet är det viktigt att överbrygga de nuvarande glappen i forskningen om ljudets effekter. Den kunskapen kan vara en viktig pusselbit i arbetet att bygga ett hållbart samhälle i framtiden.

Fakta
Tid: 2017-03-24 11:00
Ort: Uppsala
Lokal: Tammsalen
Relaterade sidor:

Kontaktinformation