21
apr
Edsvik, Sollentuna

Kulturvaket på Edsvik:

evenemang |
Edsvik. Foto Karin Sjöholm..jpg

Lär dig mer om trädgården på Edsvik!

Edsviks slott har anor tillbaka till 1630-talet. Idag består Edsbergsparken till stora delar av gräsmattor och är ett uttryck för dagens behov av tätortsnära natur för lek och vila. De flesta av gräsytorna har kommit till de senaste 50 åren men så var parken inte planerad från början. Tidigare har man bedrivit odling av olika nyttoväxter. Livsmedel var förhållandevis dyrare än idag och fram till andra halvan av 1900-talet odlade människor där man kunde komma åt. I parken har det bland annat funnits kålgård, humlegård, kryddträdgård, örtagård, fruktträd och bärbuskar. Även hö till djurfoder har odlats.

Intill den västra flygelbyggnaden på Edsviks slott har en liten del av den gamla köksträdgården återskapats. Till grund för utformningen ligger ”Generalplan öfver Edsberg” från 1760. Under Kulturvaket den 21 april kommer Karin Sjöholm att finnas på plats för att berätta om trädgården och växterna som odlas där. Karin visar olika sorter av bönor och lök, tobak och pelargoner.

Köksträdgården är ett samarbete mellan kommunstyrelsens miljöutskott, Edvik (kultur- och fritidsnämnden) samt trafik- och fastighetsnämnden.

Fakta
Tid: 2017-04-21 17:00 - 23:00
Ort: Edsvik, Sollentuna
Arrangör: Edsvik, Sollentuna i samarbete med bland andra Edsvik konsthall
Mer information:

Gratis buss varje halvtimme mellan Sollentuna centrum och Edsvik startar klockan 17.Kontaktinformation
Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se