25
apr
Tammsalen, Ekologicentrum, Uppsala

Observation av studenternas beteende kan ändra kursen

Välkommen till ett Tammseminarium med Ronny Alexandersson vid institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet. Han ska berätta vad han och hans kollegor upptäckte när de filmade studenterna under en exkursion till Nåsten och en övning inomhus.

Forskarna filmade studenterna för att få underlag till en didaktik-studie (didaktik handlar om undervisning och lärande) men upptäckte att resultatet också kunde användas för att utveckla innehållet på kursen. De såg till exempel att studenterna behövde tydligare instruktioner.

Seminariet är på engelska och du hittar också mer information på engelska.

Fakta
Tid: 2017-04-25 13:15
Ort: Uppsala
Lokal: Tammsalen, Ekologicentrum

Kontaktinformation