16
maj

17
maj
Grimsö Forskningsstation, Grimsö

Besiktning av tamdjur och hundar, grundkurs

seminarier, workshops |
Beskurs-tamdjur-2010-320px.jpg

Grundkurs för besiktning av rovdjursangripna tamdjur och hundar. Målgrupp: Länsstyrelsens fältpersonal. Utbildningen ges på uppdrag av Naturvårdsverket och vänder sig till nya besiktningsmän som ska besiktiga rovdjursangripna tamdjur och hundar enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador (NFS 2008:16).

Vi kommer att anlita flera externa föreläsare, bl. a. veterinärer, rovviltkontakter från SNO (Statens Naturoppsyn i Norge), länsstyrelsen samt forskare och fältpersonal från vår egen institution (Institutionen för Ekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet). Samtliga moment i utbildningen är obligatoriska.

Moment

 • Besiktningsmännens uppdrag
 • Rovdjursförvaltningens organisation, förordning, föreskrifter, nationella målen
 • Viltskadestatistiken - vad används uppgifterna i Rovdjursforum/Rovbase till?
 • Rovdjursbiologi och förekomst
 • Djurskyddslagstiftning och jaktlagstiftning
 • Dödsorsaker och dödlighet hos tamdjur och hundar
 • Smittorisker vid besiktningar
 • Tamdjursfysiologi
 • Palpation (känna igenom kroppen) på häst
 • Grundläggande tamdjursskötsel (får och nöt) och kadaverhantering
 • Indirekta skador
 • Arbetsgång vid besiktningar
 • Karakteristik för rovdjursangrepp på tamdjur
 • Flåningsteknik
 • Praktisk besiktning
 • DNA-provtagning vid besiktningar – hur genomförs den och vad kan vi få reda på?
 • Akuta skadeförebyggande åtgärder
 • Etik och bemötande av människor
Fakta
Tid: 2017-05-16 - 2017-05-17
Ort: Grimsö
Lokal: Grimsö Forskningsstation
Arrangör: Viltskadecenter
Sista anmälningsdag: 15 april 2017
Pris: 3 400 kr (exkl moms)
Mer information:

Kursen omfattar två heldagar 16-17 maj. Observera att programmet börjar tidigt den 16 maj, så långväga deltagare bör boka in extra övernattning från kvällen före.
Start: 16 maj kl 9.00
Slut: 17 maj 17.00

Minsta antal deltagare: 18 st

För att bli godkänd på utbildningen ska besiktningsmannen delta i alla moment samt bli godkänd på ett teoretiskt prov som skrivs hemma.

Anmälan

Klicka här för att anmäla >

Om länken ovan inte fungerar – kopiera in följande adress i din webbläsare:

https://goo.gl/forms/K4Q7DpSEHha5dWfm2

 

I dokumentet nedan finns utförlig inbjudan!


Länk till dokument
Relaterade sidor:
Sidansvarig: maria.levin@slu.se