19
maj
Sal L, Undervisningshuset, Ultuna, Uppsala

Greenhouse Gas Emissions from Cultivated Organic Soils - Effect of Cropping System, Soil Type and Drainage

disputationer |

Lisbet Norberg försvarar sin avhandling Greenhouse gas emissions from cultivated organic soils - Effect of Cropping System, Soil Type and Drainage den 19 maj 2017.

Alla intresserade är välkomna att närvara.

Fakta
Länk till avhandlingen: http://pub.epsilon.slu.se/14284/1/norberg_l_170427.pdf
Respondent: MSc Lisbet Norberg
Opponent: Associate Professor Florence Renou-Wilson, School of Biology and Environmental Science, University College Dublin, Dublin, Ireland
Tid: 2017-05-19 09:15
Ort: Uppsala
Lokal: Sal L, Undervisningshuset, Ultuna
Arrangör: Institutionen för mark och miljö
Sidansvarig: Gabriella.Persdotter.Hedlund@slu.se