10
maj
Audhumbla, VHC, Ultuna, Uppsala

Docentföreläsning på VH-fakulteten

docentföreläsningar |
liver-flukes-doc.jpg

Alla intresserade är välkomna att lyssna till Adam Novobilskýs docentföreläsning "Liver flukes in Sweden – an amazing parasite's journey between snails and ruminants" den 10 maj kl. 13.30 – 14.30  i Uppsala.

Föreläsningen är vårens enda docentföreläsning vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Sammanfattning av Adam Novobilskýs föreläsning:

Stora leverflundran i Sverige - en fantastisk parasits resa från snigeln till idisslaren 

Yttre (endo) och inre (endo) parasiter är vanliga smittämnen (patogener) hos djur. Hos lantbrukets djur påverkar parasiter produktionen på ett likartat sätt som bakterie- och virussjukdomar. Eftersom de flesta parasitinfektioner är subkliniska, är effekten av parasiter på djurs hälsa och välbefinnande ofta förbisedda.

Stora leverflundran, Fasciola hepatica, är en sugmask (Trematod) som förekommer hos ett brett spektrum av däggdjur, där den kan orsaka sjukdomen som kallas fasciolos. Det är framför allt olika idisslare men även grisar, hästar och människor som fungerar som parasitens slutvärd. Hos dessa så kallade värddjur förekommer de vuxna levermaskarna i levern där de livnär sig på värddjurets blod. Parasitens livscykel omfattar även en mellanvärd (sötvattens snäckor), men även olika larvstadier som finns i den omgivande miljön. Risken för fasciolos hos idisslare är följaktligen beroende av olika klimat- och miljöfaktorer som påverkar de externa larvstadiernas överlevnad samt de snäckor som är parasitens mellanvärd.

Kraftig infektion hos kalvar och lamm kan leda till plötslig död. Hos äldre idisslare orsakar dock leverflundran främst subklinisk sjukdom vilket nedsätter djurens tillväxt påverkar slaktkroppens sammansättning. Även djurens fertilitet, samt mjölkavkastningen och ullkvalitén försämras. De årliga ekonomiska förlusterna på grund av fasciolosis hos idisslare världen över uppskattas till cirka 2,5 miljarder Euro.

Mitt forskningsintresse för den stora leverflundran är att förstå hur smittspridningen går till samt att utveckla och förbättra de metoder som används för att påvisa och kontrollera parasiten hos svenska idisslare. I min föreläsning kommer jag att redovisa förekomsten och den geografiska spridningen av stora leverflundran i Sverige. Jag kommer också att redogöra för hur svenska idisslare smittas på betet samt hur man kan förutspå och motverka sjukdom genom avmaskning. I många länder där stora leverflundran är ett stort problem har slentrianmässig avmaskning lett till resistens hos parasiten.

Sist men inte minst, kommer jag att redovisa vilka arter kan fungerar som mellanvärdar i Sverige och vad som faktiskt händer inuti dessa när de blir infekterade.

Fakta
Tid: 2017-05-10 13:30 - 15:30
Ort: Ultuna, Uppsala
Lokal: Audhumbla, VHC
Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Linda Ferngren, Fakultetshandläggare högre tjänster,
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
linda.ferngren@slu.se, 018-67 16 94