22
maj
Lunchrummet i forskningshuset, Skara

EPOK ordnar fikaseminarium i Skara – Ekologiska lantbruksmetoder för människors hälsa

Axel-EU.png

Ekologisk livsmedelsproduktion innebär vissa fördelar för människors hälsa. Det konstateras av en grupp europeiska forskare som på uppdrag av ett utskott inom EU-parlamentet gått igenom relevant forskning. Välkommen till ett fikaseminarium där Axel Mie från EPOK (Centrum för ekologisk produktion och konsumtion) berättar om rapporten “Human health implications of organic food and organic agriculture”.

Experterna listar flera hälsofördelar med metoder som används inom ekologiskt lantbruk. Fokuseringen på djurhälsa och den restriktiva användningen av antibiotika i ekologisk animalieproduktion minskar risken för att bakterier utvecklar antibiotikaresistens, något som utgör ett allvarligt och långsiktigt hot mot folkhälsan. Förebyggande metoder för växtskydd och restriktioner för användning av bekämpningsmedel i ekologiskt lantbruk leder till att konsumenter i minskad omfattning exponeras för kemiska bekämpningsmedel, vilket sannolikt ger vissa hälsofördelar.

Experterna drar även slutsatsen att små skillnader mellan konventionell och ekologisk mat när det gäller innehållet av näringsämnen och andra hälsobefrämjande ämnen troligen inte har någon större betydelse för människors hälsa. Dessutom berörs frågan hur ekologiskt lantbruk kan bidra till ett framtida hållbart lantbruk ur ett hälsoperspektiv.

Axel Mie har koordinerat rapporten som också uppmärksammats av The Lancet. Bland övriga författare återfinns Stefan Gunnarsson vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa i Skara.

Läs mer om rapporten här: Forskare rekommenderar ekologiska lantbruksmetoder för hälsan

Anmälan

Anmäl dig till Birgitta Johansson, birgitta.johansson@slu.se 

EPOK bjuder på fika.

Fakta
Tid: 2017-05-22 14:30 - 15:30
Ort: Skara
Lokal: Lunchrummet i forskningshuset
Arrangör: EPOK – centrum för ekologisk produktion och konsumtion
Sista anmälningsdag: 19 maj 2017
Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se