14
maj
Hurva församlingshem, Hurva

Växtbytardag i Hurva

Brittsommaraster 'Axel Tallner'. Foto Linnea Oskarsson, SLU.jpg

Söndagen den 14 maj bjuder Hurva Byförening in till Växtbytardag vid Hurva församlingshem.

Essie Kjällquist från Hurva och Linnea Oskarsson från Nationella genbanken, POM, vid SLU Alnarp och är inbjudna för att berätta mer om brittsommarastern 'Axel Tallner' som är insamlad i Hurva och som lanserats som Grönt kulturarv-sort. Linnea inleder med att berätta om Perennupproret, Grönt kulturarv och bevarandet av brittsommarastern. Essie Kjällquist har donerat astern och kommer att ge mer bakgrundsinformation.


Ta gärna med er plantor, sticklingar, knölar, fröer som ni vill dela med er eller byta med varandra. (Om ni har mycket med er, rekommenderas att ha med sig en rullebör eller ett bord.) Varmt välkomna!


Kontaktinformation

Linnea Oskarsson, genbankskurator, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU linnea.oskarsson@slu.se, 040-41 55 86, 070-350 14 19

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se