5
jul
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby

SLU i Almedalen: Det ska produceras mer mat i Sverige enligt regeringens livsmedelsstrategi, men hur ska det gå till?

seminarier, workshops |

Strategins mål är att livsmedelsproduktionen ska öka och bli mer konkurrenskraftig. Vilken roll kan svenska mervärden som god djuromsorg och miljöhänsyn ha i den utvecklingen? Hur vill lantbruket, industrin och politiken utnyttja dessa kvaliteter? Vad kan forskning bidra med och vem ska bekosta den?

Sverige har goda grundförutsättningar för produktion och förädling av livsmedel. Vårt signum är hög kvalitet när det gäller miljö, djurhälsa och välfärd, samt sociala aspekter. Samtidigt tampas livsmedelsbranschen med tuffa utmaningar, inte minst ekonomiska. SLU har kompetenser inom hela livsmedelssystemet och kan bidra med forskning och kunskapsutveckling, men det förutsätter att forskarna förmår fånga upp de mest brännande frågorna. Seminariet inleds av tre forskare som presenterar och diskuterar de svenska råvarornas mervärden. Därefter följer en rundabordsdiskussion om hur dessa mervärden ska kunna bli ett vinnande koncept för livsmedelsindustrin. Hur tänker industrin och politikerna dra nytta av dem? Kan vi få betalt för dem? Vad mer kan forskarna bidra med för att lyfta svensk livsmedelsindustri? Hur ska forskningen finansieras?

Medverkande

Ann-Helen Meyer von Bremen (moderator), Frilansjournalist
Pernilla Tidåker, Forskare (hållbara livsmedelssystem), SLU
Sigrid Agenäs, Professor (idisslarnas skötsel), SLU
Cecilia Mark-Herbert, Lektor (marknadsföring och management), SLU
Claes Johansson, Hållbarhetschef, Lantmännen
Fredrik Christensson, utbildningsutskottet (c)
Matilda Ernkrans, ordförande i miljö och jordbruksutskottet, (s)
Johanna van Schaik Dernfalk, forskningsrådet Formas

Fakta
Tid: 2017-07-05 10:00 - 11:50
Ort: Visby
Lokal: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet
Mer information:

Se hela SLU:s program under Almedalen på www.slu.se/almedalen


Relaterade sidor:

Kontaktinformation