6
jul
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 , Visby

SLU i Almedalen: Många regioner tar fram egna livsmedelsstrategier, men hur går man från ord till handling?

seminarier, workshops |

Sveriges livsmedelsproduktion sjunker, liksom självförsörjningsgraden och sysselsättningen. Regeringens livsmedelsstrategi vill se en ökad produktion med bibehållen kvalitet, och regioner tar nu fram egna strategier. Men hur ska det bli verkstad, hur jobbar man vidare regionalt och lokalt?

I många av landets regioner har man arbetat fram regionala livsmedelsstrategier. Hushållningsällskapet har gjort en inventering som vi presenterar på mötet. Olika regioner har kommit olika långt, men den viktiga frågan är som alltid: vad händer sen? Hur formar man en strategi som människor känner sig motiverade att jobba inom? Hur går man från strategi till handling? Vi får höra om erfarenheterna från tre regioner/kommuner, får en chans att prata i mindre grupper och får kommentarer från såväl forskare som lokala praktiker.

Medverkande

Natalie Tysk, Hushållningssällskapens förbund
Jesper Broberg, förbundsdirektör, Hushållningssällskapens förbund
Susanne Wellin-Berger, Gotland Grönt Centrum AB
Margareta Emanuelsson, universitetslektor och vice dekan, SLU
Cecilia Mark-Herbert, universitetslektor, SLU
Johan Gaddefors, universitetslektor (entreprenörskap på landsbygden), SLU
Thomas Norrby, moderator, statskonsulent, SLU

Fakta
Tid: 2017-07-06 08:00 - 09:45
Ort: Visby
Lokal: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet
Mer information:

Se hela SLU:s program under Almedalen på www.slu.se/almedalen


Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: David.Stephansson@slu.se