6
jul
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby

SLU i Almedalen: Nytänkande kring ekonomi och lokal organisering - globalisering i lokalsamhällets tjänst

seminarier, workshops |

Globalisering medför ett stort förändringstryck på lokalsamhällen och företag. Nya ekonomiska begrepp pekar på alternativ, t.ex. delningsekonomi, bioekonomi samt grön, social och cirkulär ekonomi. Vad betyder begreppen? Hur tar vi vara på globaliseringen för lokal utveckling.

Ekonomi och ekonomisk teori har en avgörande inverkan på vårt sätt att förstå världen och vårt sätt att agera i den. Många nya ekonomibegrepp verkar vara en reaktion på ett icke fungerande ekonomiskt system, eller i alla fall ett ekonomiskt system som har oönskade konsekvenser för klimatet, miljön, det sociala och det lokala. Hur lyckas man då tänka nytt, attrahera nytt kapital och ny kompentens för företag och lokal utveckling? Hur lyckas man med sin "Crowd Sourcing", att få tag på och utnyttja kompetensen där den är som bäst? Hur ser ett glokalt entreprenörskap ut? Hur ser det glokala ledarskapet för en hållbar lokal utveckling ut i vår tid? Vi får höra om praktiska exempel på lokal och regional organisering, får chans och tid att prata vid borden och får kommentarer från såväl forskare som praktiker.

Medverkande

Ulla Herlitz, Microfonden väst
Kristina Olsson, Virudden AB och GUBIS
Ylva Lundqvist, Hela Sverige ska leva
Åsa Minoz, ModigMinoz/Coompanion Sverige
Thomas Norrby (moderator), statskonsulent, SLU

Fakta
Tid: 2017-07-06 10:00 - 11:45
Ort: Visby
Lokal: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet
Mer information:

Se hela SLU:s program under Almedalen på www.slu.se/almedalen


Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: David.Stephansson