4
jul
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby

SLU i Almedalen: Teknikneutralitet i praktiken – hur ska moderna växtförädlingstekniker få en chans i Sverige och EU?

seminarier, workshops |

Godkännandet av nya sorter av grödor bör enligt Sveriges livsmedelsstrategi baseras på växtens egenskaper och deras effekter på människor, djur och miljö – oavsett vilken förädlingsteknik som använts. Vad innebär denna teknikneutralitet? Kan den bli verklighet med tanke på GMO-lagstiftningen I EU?

När nya växtsorter ska godkännas ställs helt andra krav på de sorter som utvecklats med genteknik, jämfört med andra nya sorter. I den svenska livsmedelsstrategin vill politikerna se ett teknikneutralt förhållningssätt, med fokus på grödornas egenskaper snarare än på den bakomliggande växtförädlingstekniken. Vilka förändringar krävs för att den visionen ska bli verklighet? Forskare och representanter från myndigheter och den agrara näringen sina perspektiv och tankar om var vi står idag och hur vägen framåt ser ut. Liten tankeväckande buffé serveras!

  • 15:15 Anna Lehrman: Nja till GMO
  • 15:20 Kristofer Vamling: Från konsumenters/odlares önskemål till en ny sort
  • 15:30 Zofia Kurowska: Hur hamnade vi här? Lagstiftningen kring GMO
  • 15:55 Per Sandin: Etiken och gentekniken
  • 16:20 Alarik Sandrup: Business as usual – vad innebär en oförändrad lagstiftning för näringen?
  • 16:45 Dennis Eriksson: Visioner vs realitet för framtidens växtbiotekniklagstiftning i EU

Medverkande

Per Sandin, lektor i bioetik och miljöetik, SLU/Mistra Biotech
Dennis Eriksson, doktor i genetik och växtförädling, SLU/Mistra Biotech
Kristofer Vamling, chef, Jordbruksverkets utsädesenhet
Zofia Kurowska, tidigare statsinspektör på Livsmedelsverket
Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen
Anna Lehrman (Moderator), bitr. programchef och kommunikationsansvarig, Mistra Biotech/SLU

Fakta
Tid: 2017-07-04 15:15 - 17:15
Ort: Visby
Lokal: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet
Mer information:

Se hela SLU:s program under Almedalen på www.slu.se/almedalen


Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: David.Stephansson@slu.se