4
jul
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby

SLU i Almedalen: Unga i klyftan mellan stad och land: utmaningar i Sverige och Afrika

seminarier, workshops |

I Sverige, och i Afrika, stiger medelåldern bland bönder och landsbygdsföretagare. Samtidigt talas om en biobaserad ekonomi som ska ge mer mat och hållbara byggnadsmaterial och textilier. Råvarorna måste komma från landsbygden, så hur får vi unga innovatörer och entreprenörer att söka sig dit?

I både Sverige och i Afrika blir medelåldern allt högre bland bönder och företagare inom areella näringar, och få unga vill eller kan vara kvar på landsbygden. Samtidigt har vi i både Sverige och afrikanska länder uttalade ambitioner om en ökad hållbar matproduktion för växande städer. Vidare talar vi om en innovativ biobaserad ekonomi som ska ge mer hållbara byggnadsmaterial, textilier och alternativ till fossila bränslen. Basen för de förväntningarna måste vara råvaruproduktion och förädling utanför städerna. Vilka unga innovatörer och entreprenörer vill (och kan) delta i en hållbar ekonomisk utveckling av biobaserad industri? Hur kan möjligheterna inom den gröna sektorn bli lika attraktiva som ett liv i staden? SLU-forskare engagerade i frågan diskuterar med unga agronomer och lantbrukare från både Sverige och Afrika. De ger alla kort sin syn på situationen och för därefter en dialog där även publiken kan medverka.

Medverkande

Anders Malmer, professor (tropiskt skogsbruk), föreståndare, SLU Global
Helena Nordströn Källström, forskare (miljökommunikation), SLU
Adam Arnesson, ung svensk bonde, Jannelunds gård, Mullhyttan
Karolin Andersson, ung agronom aktiv inom global utveckling
Ifedayo Ibironke, ung bonde /agripenör från Nigeria, IITA Youth Agripreneurs

Fakta
Tid: 2017-07-04 12:00 - 12:50
Ort: Visby
Lokal: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet
Mer information:

Se hela SLU:s program under Almedalen på www.slu.se/almedalen


Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: David.Stephansson@slu.se