16
aug
Sal V, Ulls hus, Ultuna, Uppsala

Är högfluorerade kemikalier i dricksvatten en hälsorisk? - Öppen föreläsning

Anders Glynn håller en offentlig provföreläsning för anställning som professor i   toxikologi med inriktning livsmedel.

Titeln för föreläsningen är ”Är högfluorerade kemikalier i dricksvatten en hälsorisk?” 

Vill du lyssna, kom till Sal V i Ulls hus, Ultuna, Uppsala den 16 augusti kl. 09:00 – 09:40. Bifogat finns två dokument som bakgrund till föreläsningen:

Perfluorerade alkylsyror (PFAA) i Uppsalas dricksvatten

Gifter & miljö 2013 - om yttre miljö och människor

Fakta
Tid: 2017-08-16 09:00 - 09:40
Ort: Ultuna, Uppsala
Lokal: Sal V, Ulls hus
Mer information:

Linda Ferngren


Relaterade sidor:

Kontaktinformation