29
aug
Ultuna, Uppsala

Utställning: SLU:s utbildning – hållbarhet i ett historiskt perspektiv

historikutställning.jpg

Rättaren Oscar Fredrik; forstmästaren Karl-Gustaf, fädoktorn Peder-Hendric. Hur blev de agronomer, jägmästare och veterinärer? Besök utställningen om SLU:s utbildningar speglat i ett historiskt perspektiv.

Hur har SLU:s utbildning vuxit fram? Hur har den påverkats av samhällsutvecklingen? Vilka tankar om produktivitet och hållbarhet går att urskilja? Dokumentationsenheten vid SLU:s ledningskansli oc konstenheten vid SLU lokaler lyfter dessa frågor i utställningen "SLU:s utbildning –hållbarhet i ett historiskt perspektiv". Rättaren Oscar Fredrik; forstmästaren Karl-Gustaf, fädoktorn Peder-Hendric. Hur blev de agronomer, jägmästare och veterinärer?

Utställningen illustrerar SLU:s historiska och kulturhistoriska bakgrund med fokus på de utbildningar som universitetet tillhandahåller idag och som varit knutna till SLU:s föregångare. Det historiska perspektivet av utbildningen återger en lång tradition av idéer, ambitioner och försök att fånga människan, hennes beroende av och samspel med naturen.

Utställningen består av föremål, fotografier och handlingar som i ett urval dokumenterar utbildningens utveckling inom SLU:s ämnesområden.

Målgrupper

Målgrupp för utställningen är SLU:s anställda och studenter samt den breda allmänheten. Senare i höst kommer delar av utställningen att presenteras i Uppsala under årets Arkivdag i november.

Fakta
Tid: 2017-08-29 -
Ort: Uppsala
Lokal: Ultuna
Arrangör: SLU
Mer information:

Utställningen är öppen vardagar mellan kl 8-17.

Visning sker tisdagar kl. 11.00 och torsdagar kl. 14.30. Andra tider kan bokas i mån av tid efter överenskommelse.

Platsen för utställningen är på Campus Ultuna, utrymmet mellan Ulls hus, plan 1 och Undervisningshuset. Hitta till Ultuna

Frågor om utställningen eller bokningar:

Renata Arovelius, chefsarkivarie, Renata.Arovelius@slu.se


Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: renata@arovelius@slu.se