21
sep
Loftets hörsal, Ultuna, Uppsala

Methylmercury in boreal freshwater food webs

disputationer |

Pianpian Wu försvarar sin avhandling den 21 september 2017.

Alla intresserade är välkomna att närvara.

Fakta
Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/14505/1/wu_p_170824.pdf
Respondent: MSc Pianpian Wu
Opponent: Research Professor Celia Y. Chen, Department of Biological Sciences, Dartmouth College, Hanover, NH, USA
Tid: 2017-09-21 13:00
Ort: Uppsala
Lokal: Loftets hörsal, Ultuna
Arrangör: Institutionen för vatten och miljö

Kontaktinformation
Sidansvarig: gabriella.persdotter.hedlund@slu.se