22
sep
Hörsalen, Loftet, Uppsala

Bergens vålnader

disputationer |

Örjan Johansson försvarar sin avhandling "Unveiling the ghost of the mountains. Snow Leopard Ecology and Behaviour."

I många av de länder där snöleoparden (Panthera uncia) lever kallas de för bergens vålnader av lokalbefolkningen. De karga och otillgängliga berg som utgör snöleopardens livsmiljö, tillsammans med artens skygghet och utmärkta kamouflage, innebär att få människor har fått se mer än en skymt av dem. Trots decennier av forskning visste vi fortfarande inte särskilt mycket om artens ekologi när den här studien startade 2008. För att naturvård, oavsett om den är riktad mot bevarande eller annan förvaltning, ska vara framgångsrik måste den baseras på solid kunskap om den aktuella arten.

Den här avhandlingen bygger främst på data från GPS-märkta snöleoparder i Tostbergen i södra Mongoliet. För att bättre förstå hur stora rovdjur utnyttjar sina revir, och hur säsongvariationer i fördelningen av de viktigaste resurserna påverkar, har jag även jämfört med data från GPS-märkta pumor (Puma concolor) i delstaten Washington, USA. Avhandlingen presenterar ny information om stora delar av snöleopardens ekologi.


Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se