oljerattika2.png
27
sep
Hushållningssällskapets kontor på Lilla Böslid, Halland

Fältvandring: reducerad kväveförlust via skördade mellangrödor

seminarier, workshops |

I två fältstudier på Lilla Böslid vid Hushållningssällskapet i Halland undersöker Sveriges lantbruksuniversitet mellangrödor efter konservärt. Studierna finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning, Partnerskap Alnarp och HS Halland.

Direkt efter skörd av konservärt i början av juli etableras några olika mellangrödor, bland annat oljerättika, bovete, honungsört och hampa i renbestånd, samt dessa i samodling med luddvicker. Mellangrödorna skördas för rötning i början av oktober. På så sätt ökas kväveeffektivheten samtidigt som miljöbelastningen från odlingssystemet minimeras. Tidigt skördade grödor som konservärter eller färskpotatis följs ofta av ett stort växtnäringsläckage. Detta kan bromsas av en mellangröda.


En mellangröda kan växa bra vid tidig sådd, men det finns risk att det kväve som tagits upp av mellangrödan, 50-100 kg kväve per ha, ändå förloras genom läckage till vattendrag eller via förluster i form av lustgas under hösten och vintern. I stället för att nedbruka mellangrödan, undersöker vi här ett system där gödslade respektive ogödslade mellangrödor skördas till biogas. På så sätt kan växtnäringen återföras genom den lagrade rötresten till en ny huvudgröda våren därpå. Hypotesen är att detta system ger mindre växtnäringsförluster än system med nedmyllning av mellangrödor. Försöken genomförs på ett försöksfält med uppsamling av dräneringsvatten och kombineras med lustgasmätning. Systemet utvärderas även ekonomiskt.


Vi börjar fältvandringen kl 13.00 vid Hushållningssällskapets kontor på Lilla Böslid

Fakta
Tid: 2017-09-27 13:00 - 15:00
Ort: Halland
Lokal: Hushållningssällskapets kontor på Lilla Böslid
Arrangör: Stiftelsen Lantbruksforskning, Partnerskap Alnarp och HS Halland.
Mer information:

Anmälan

Mer information: Thomas.Prade@slu.seKontaktinformation
Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se