19
jan
Hörsal W, Ulls hus, Ultuna, Uppsala

Exotic invaders in boreal lakes – Assessing impact on biodiversity and ecosystem functioning

disputationer |

Kristina Tattersdill försvarar sin avhandling den 19 januari 2018.

Alla intresserade är välkomna att närvara.


Kontaktinformation
Sidansvarig: gabriella.persdotter.hedlund@gmail.com