19
jan
Hörsal W, Ulls hus, Ultuna, Uppsala

Exotic invaders in boreal lakes – Assessing impact on biodiversity and ecosystem functioning

disputationer |

Kristina Tattersdill försvarar sin avhandling den 19 januari 2018.

Alla intresserade är välkomna att närvara.

Fakta
Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/14928/
Respondent: MSc Kristina Tattersdill
Opponent: Dr David L. Strayer, Cary Institute of Ecosystem Studies, Millbrook, NY, USA
Tid: 2018-01-19 09:00
Ort: Uppsala
Lokal: Hörsal W, Ulls hus, Ultuna
Arrangör: Institutionen för vatten och miljö

Kontaktinformation
Sidansvarig: gabriella.persdotter.hedlund@gmail.com