24
jan
Alnarp

Jordbearbetningsdag

seminarier, workshops |

Vid Jordbearbetningsdagen, som samarrangeras mellan Partnerskap Alnarp och Hemmesdyngesfonden, den 24 januari 2018 beskriver tre Hemmesdyngesfondstipendiater hur deras nytänkande rörande markbördighet, jordbearbetning, mellangrödor, etableringsmetoder etc. kan tillämpas i sydsvensk växtodling. Utöver de tre stipendiaterna kommer rådgivaren Marcus Willert vid HIR Skåne att ge sin syn på hur Smart Tillage kan användas för att öka markens bördighet och förbättra odlingens ekonomi.

Fakta
Tid: 2018-01-24 -
Ort: Alnarp

Kontaktinformation
Sidansvarig: jan.larsson@slu.se