16
okt
Loftet, Alnarpsgården, Sundsvägen 6, Alnarp

Alnarps materialdag 2018

evenemang |
logga-UtUtUt680.jpg

Inriktningen av 2018 års materialdag är mot trä och ”träersättning” som huvudsakligt material i möbler och lekutrustning. Vi ska belysa designaspekter, hållbarhet och skötsel, miljö, upplevelser, ekonomi (livscykelkostnader) etc.

Välkomna till konferensen Alnarps materialdag. Vi planerar för att detta ska bli ett årligt inslag som vi arrangerar för första gången i år. Inriktningen av 2018 års materialdag är mot trä och ”träersättning” som huvudsakligt material i möbler och lekutrustning. Vi ska belysa designaspekter, hållbarhet och skötsel, miljö, upplevelser, ekonomi (livscykelkostnader) etc.

Vi vänder oss till yrkesverksamma inom kommuner, bostadsföretag, kyrkogårdsförvaltningar, konsulter, entreprenörer, lärare/forskare, studenter, men också till materialleverantörer och utrustningsindustrin.

Alnarps materialdag är en del av utställningen Alnarps utemiljöutrustningsutställning (UtUtUt) som syftar till att skapa en utställning av utemiljöns olika möbler, lekredskap, material etc. Alnarps materialdag genomförs med stöd av Movium Partnerskap vid SLU.

Kostnad: 1000 kr per deltagare exkl moms men inklusive lunch och kaffe. Medverkan är kostnadsfri för medlemmar i Movium partnerskap.

Fakta
Tid: 2018-10-16 09:00 - 17:00
Ort: Alnarp
Lokal: Loftet, Alnarpsgården, Sundsvägen 6
Arrangör: SLU, Movium, Green Innovation Park Alnarp
Sista anmälningsdag: 8 oktober 2018
Pris: 1000 kronor ex moms, kostnadsfri för meldemmar i Moviums partnerskap
Mer information:

För frågor kontakta samverkanslektor Bengt Persson, tel 0708-117303, mail bengt.persson@slu.se

Anmäl dig här!


Program

9.00 Registrering och kaffe

9.30 Alnarps materialdag, UtUtUt och Green Innovation Park – satsningar för att öka utbytet och kontaktytan mellan SLU Alnarp och utemiljöbranschen, samverkanslektor Bengt Persson

Design, material och utformning

9.45 Johan Kauppi och Nina Kauppi om design och material.

10.15 5 x 10 minuter UtUtUt-utställarna om design och material, Vestre, Nola, Lappset, Cityscape/Smekab samt Byarums bruk.

11.10 Landskapsingenjörstudenter presenterar en studie av design och material baserad på UtUtUt.

Lunch med aktiviteter

11.30 Enkel lunch och rundvisning i grupper på Alnarp och i UtUtUt.

Material, egenskaper, miljö och hållbarhet

13.00 Våra viktigaste materialfrågor. Korta presentationer från deltagarna om vad som är på tapeten i parker, bostadsområden, kyrkogårdar, på ritborden och i entreprenaderna. Bengt Persson.

13.30 Egenskaper för trä och träbaserade material för utomhusbruk: utvärdering av långtidsegenskaper. Stig Bardage, Rise,

14.00 Utbudet av trä- och träliknande material, egenskaper vid användning, miljöaspekter etc. Björn Florman, Materialbiblioteket,

Så tar vi tillvara studenters och andras kreativitet tillsammans med tillverkarna

15.10 SLU Holding för utveckling av studenters idéer om formgivning, material etc. Affärs- och innovationsrådgivare Carl Jonsson om hans eget arbete med möbeldesign, mönsterskydd etc.

15.30
Johan Henriksson, Ling-student: Sitt i cykelstället – en ide om en ny och bättre utemiljöprodukt.
Özlem Zein, ling-student: Jag, bröllopsbågen och Cityscape/Smekab – en historia om en designidé.
Representant från Cityscape/Smekab: Så såg vi på Özlems idé.

Diskussion under ledning av Green Innovation Park och SLU Holding om hur idéerna kunde hanterats och utvecklats.

Avslutning och mingel

16.00 Summering av dagen och önskemål om tema för Alnarps materialdag 2019.

16.10 Avslutande mingel med UtUtUt-utställarna.

17.00 Slut


Kontaktinformation
Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se