24
okt
Craafordsalen, Alnarp

BUB 2018

möten, sammanträden |

Välkomna till årets BUB-möte på SLU Alnarp! Barnkonsekvensanalyser som planeringsverktyg – vad kan man uppnå? Erfarenheter och diskussion om resultat och möjligheter.

BUB - Barn, Unga och Byggd miljö är ett nätverk för alla som är intresserade av och verksamma inom frågor som berör barn och den byggda miljön. Nätverket är en mötesplats där forskare och praktiskt verksamma kan utbyta resultat och erfarenheter samt en arena där aktuell forskning diskuteras utifrån de utmaningar som samhället ställs inför när det gäller en hållbar utveckling för barn.

Nätverket arrangerar årliga möten med olika aktuella teman. Exempel på deltagare på de årliga mötena är kommuner, statliga myndigheter, arkitektkontor, universitet och högskolor, media, ideella organisationer, politiker och enskilda personer. Via nätverkets mejllista rapporteras fortlöpande om aktuella forskningsprojekt, avhandlingsarbeten, studentuppsatser, rapporter, utredningar och konferenser.

Årets möte arrangeras på SLU Alnarp den 24 oktober. Välkommen!

 

Fakta
Tid: 2018-10-24 12:30 - 16:30
Ort: Alnarp
Lokal: Craafordsalen
Arrangör: BUB-nätverket Barn, Unga och Byggd miljö
Sista anmälningsdag: 15 oktober 2018
Pris: Ingen avgift
Länk till dokument
Program

Kl. 12.30-13.00

BKA som föreställning och verklighet – vilken roll spelar bka för a􀀂 skapa en bra utemiljö för barn? Maria Nordström, AEM, SLU/Alnarp.

Kl. 13.00-13.30

Fortsatt utveckling av Göteborgs arbete med BKA. Ansvarsfördelning, delakyghet, komplexitet. Vanja Larberg och Mie Svennberg, Kulturförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret, Göteborg.

Kl. 13.30-13.50

Leder BKA till bättre utemiljöer för barn? Erfarenheter från stadsbyggnadsprocesser i Stockholm. Katja Andersson Teleman, Topia Landskapsarkitekter, Stockholm.

Kl. 13.50-14.10

Hur jobbar Malmö med barns utemiljö utan bka men med riktlinjer och bygglovsgranskning? Anne Brontér, Stadsbyggnadskontoret, Malmö.

Kl. 14.10-14.30

Hur kommunicera barns erfarenheter av sin miljö? Några erfarenheter från många års arbete med Barn-GIS. Kerstn Nordin, SOL, SLU/Ultuna.

Kl. 14.30-15.00

Är politiker i Stockholm intresserade av barns utemiljö? En aktuell BUMS-enkät har svaret. Clarissa Kugelberg, BUMS, Stockholm.

Kl 15.00-15.15

FIKA

Kl. 15.15-16.00

Diskussion i smågrupper: finns det en fram􀀁d för bka som planeringsinstrument?

Kl. 16.00-16.30

Fanns det någon framtid för BKA i Er diskussion?


Kontaktinformation
Sidansvarig: marianne.persson@slu.se