11
okt
Björken, Umeå

Tree stem diameter estimation from terrestrial point clouds

disputationer |

Mona Forsman försvarar sin avhandling "Tree stem diameter estimation from terrestrial point clouds" den 11 oktober 2018.

Alla intresserade är välkomna att närvara.

Fakta
Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/15661/
Respondent: MSc Mona Forsman
Opponent: Professor Norbert Pfeifer, Technische Univversität, Wien, Austria, E-mail: Norbert.Pfeifer@geo.tuwien.ac
Tid: 2018-10-11 10:00
Ort: Umeå
Lokal: Björken
Arrangör: Institutionen för skoglig resurshushållning

Kontaktinformation
Sidansvarig: charlotta.bergstrom@slu.se