25
okt
Hörsal V, Ulls hus E-blocket, campus Ultuna, Almas allé 8, Uppsala, Uppsala

Välkommen till Mälarseminariet 2018

seminarier, workshops |
C-250E223.jpg

Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med institutionen för vatten och miljö (SLU) in till 2018 års Mälarseminarium. Vi berättar om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren och pågående forskningsprojekt i och runt Mälaren.

Mälarseminariet 2019

Program för Mälarseminariet

9:00-9:30 Fika

9:30-9:35 Välkomnande, Staffan Jansson, ordf MVVF

9:35-9:50 Introduktion och Mentimeter-intro, Stina Drakare & Stephan Köhler, SLU

9:50-10:10 Sommaren 2018, hur extrem var den för Mälaren?, Stina Drakare, SLU

10:10-10:25 Mälaren – Syfte och upplägg på övervakningen när den började, Eva Willén, SLU

10:25-10:30 Teknisk paus för syrgastillförsel till hjärnan

10:30-11.00 Diskussion: Är Mälaren förberedd för ett framtida klimat, Stephan & Stina

11:00-11:30 Genomljusning: Kan optiska sensorer ge oss en bättre miljöövervakning?
SafeDrink: Förekomst av läkemedel och PFAS i Mälaren.
Stephan Köhler, SLU

11:30-11:50 Crosslink: Ökad förståelse för kopplingar mellan grön och blå infrastruktur, Brendan McKie, SLU

11:50-12:00 Teknisk paus med N & P-utsläpp till Fyrisån

12:00-13:00 Lunch på restaurang Syltan (Ulls restaurang)

13:00-13:20 Krafttag för bättre vatten – så får du glädje av LIFE IP Rich Waters! David Liderfeldt, Lst Västmanlands län

13:20-13:40 Sjögull invaderar Mälaren – utbredning, spridningsprognos och bekämpning, Ingrid Hägermark, sekr MVVF

13:40-13:55 Hydroakustik som metod för att övervaka fisk i Mälaren Martin Ogonowski, SLU

13:55-14:10 Är fisket efter gös i Mälaren (och Hjälmaren) hållbart? Erik Petersson, SLU

14:10-14:30 Interaktion och feedback: Mentimeter, Stephan & Stina

14:30-15:00 Fika

15:00-15:45 Diskussion:

  1. Hur samordnar vi miljöövervakningen?
  2. Hur anpassa/utveckla MÖ?
  3. Vilka uppdragsarbeten, master-projekt, långsiktiga forskningsprojekt är av intresse?

15:45-16:00 Summering och avslut, Stina & Stephan

Fakta
Tid: 2018-10-25 09:00 - 16:00
Ort: Uppsala
Lokal: Hörsal V, Ulls hus E-blocket, campus Ultuna, Almas allé 8, Uppsala
Arrangör: Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) tillsammans med institutionen för vatten och miljö (SLU)
Sista anmälningsdag: 12 oktober 2018
Pris: Gratis, fika och lunch ingår.
Mer information:

Mälarseminariet 2019

Information om hur du hittar till och på campus Ultuna


Sidansvarig: elin.widen@slu.se