11
okt
Alnarp

E6:an stängs vid Alnarp 11 oktober, räkna med köer och stora trafikstörningar!

interna händelser |

Den 11 oktober startar Trafikverkets ombyggnad av trafikplats Alnarp. Trafiken leds om till andra vägar – räkna med köer och stora trafikstörningar.

In english below

För att kunna bygga ut järnvägen mellan Lund och Arlöv måste Trafikverket bygga om motorvägsbron för E6 över spåren vid trafikplats Alnarp norr om Malmö.

Det är Södra stambanan mellan Malmö och Lund som byggs ut från två till fyra spår. Kapaciteten ökar på sträckan och järnvägstrafiken blir mindre känslig för störningar. Delar av sträckan mellan Lund och Arlöv byggs under marknivå för att minska bullerstörningar, och fler och bättre passager byggs över spåren för att öka tillgängligheten i samhällena.

Kör så här under avstängningen: Körinstruktioner och karta:

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Skane/projekt-i-skane-lan/sodra-stambanan-i-skane/lund-arlov/e6/omledningsvagar/

  • Det kommer att vara möjligt med cykel- och gångtrafik mellan Åkarps station och Alnarp.
  • Bussarna kommer att köra annorlunda, se mycket bra och tydlig info på denna sida: https://www.skanetrafiken.se.  Skånetrafiken kommer köra fler tåg under avstängningen vilket det också står mer om på denna sida.

Ännu mer info:

Trafikplats Alnarp, strax söder om Åkarp, kommer att kräva omfattande arbeten. När järnvägen grävs ner och spårområdet breddas för de fyra spåren, måste motorvägsbron byggas om.

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Skane/projekt-i-skane-lan/sodra-stambanan-i-skane/lund-arlov/omraden/trafikplats-alnarp/

-------

The 11th of October is the start for construction at the Alnarp Interchange of E6

Expect major traffic disruptions and congestion on the E6 and other roads in south-west Skåne!

The Southern Main Line – running between Lund and Arlöv – is being upgraded from two to four tracks. The capacity on the line will increase and the rail traffic will be less sensitive to disturbance. Parts of the stretch will be constructed below ground level in order to reduce noise disturbance, and more and better crossings will be built over the tracks in order to reduce the barrier effect of the railway in the local communities.

The Alnarp Interchange, situated immediately south of Åkarp, will require extensive works. When the railway is lowered and the track area is widened to accommodate the four tracks, the motorway bridge will have to be converted.

During the work on the bridge, the motorway will be closed for approximately two weeks in October 2018. The traffic will be diverted on to other roads in the area.

  • It will be possible to go by bike and walk between Åkarp station and Alnarp.

  • The buses will drive in different routes. See this page: https://www.skanetrafiken.se/Note: Press the button on the webpage for translation.

Se more information, maps and alternative routes on The Swedish Transport Administration’s home page:

https://www.trafikverket.se/en/startpage/projects/Railway-construction-projects/lund-arlov-four-tracks/e6-traffic-during-shutdown/

Fakta
Tid: 2018-10-11 00:00
Ort: Alnarp
Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se