27
nov

30
nov
Grimsö Forskningsstation, Grimsö

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur + Rovbase

seminarier, workshops |
Varglöpa-KLotenparet-ÅA07-180pxl.JPG

Kursen vänder sig i första hand till VFU-studenter, men kan även sökas av personer som inventerar stora rovdjur på uppdrag av länsstyrelsen, samebyarnas inventeringssamordnare och länsstyrelsepersonal som arbetar med inventeringsfrågor.

Inventeringskursen 27-29 november
Kursen tar upp spårning i fält, rådande inventeringsregler och metoder, artbiologi kopplad till inventeringen samt viss GPS-teknik. Kursen är i första hand teoretisk, med ett kort pass i närområdet utomhus. Föreläsare på kursen är personal från Viltskadecenter och Grimsö, Kungsörn Sverige och länsstyrelsen.
Ta med egen GPS och dator om du har.

Samtliga moment behövs för att bli godkänd på kursen.

Kurs i Rovbase 29–30 november
Kursen lär ut hur man dokumenterar rovdjursinventeringen. Efter kursen ska man kunna registrera spårningar, DNA-prover och avsökta områden (slingor), inklusive att inhämta data från GPS, samt kunna söka data och presentera i karta. Ta med egen GPS och dator om du har, samt kabel för anslutning av GPS till dator.

Kursen i Rovbase behövs inte för att bli godkänd på inventeringskursen.

Fakta
Tid: 2018-11-27 - 2018-11-30
Ort: Grimsö
Lokal: Grimsö Forskningsstation
Arrangör: Viltskadecenter
Sista anmälningsdag: 16 november 2018
Pris: 3 500 kr och 600 kr för Rovbase-kursen (exkl. moms)
Mer information:

Preliminära tider
Inventeringskursen börjar kl. 13.00 den 27 november. Lunch serveras på Mässen från kl. 12.00. Vi avslutar den 29 november, ca kl. 16.45.

Kursen i Rovbase startar 29 november kl. 17.00 och avslutas ca kl. 14.30 den 30 november.

Anmälan görs via länsstyrelsen till Henrike Hensel
(henrike.hensel@slu.se; 0581-69 73 42)

Detaljerat program finns i dokumentet nedan.


Länk till dokument
Sidansvarig: maria.levin@slu.se