14
nov

15
nov
SLU Ultuna, Uppsala

Växtskyddskonferens 2018

konferenser |

Lantbruk – skog – trädgård

SLU och Jordbruksverket arrangerar den Nationella växtskyddskonferensen 2018 den 14-15 november i Uppsala. Följ konferensen på #vaxtskydd18.
Konferensen ska samla forskare, intresseorganisationer, myndigheter, företag och andra för att utbyta erfarenheter, ta del av aktuell forskning och diskutera lösningar för de gröna näringarna i Sverige.

Fakta
Tid: 2018-11-14 09:00 - 2018-11-15 16:00
Ort: Uppsala
Lokal: SLU Ultuna

Kontaktinformation

Lars Andersson, professor och samverkanslektor i växtproduktion
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
lars.andersson@slu.se, 018-67 33 66, 070-344 39 76

Sidansvarig: Katja.Fedrowitz@slu.se