4
dec

5
dec
Växjö

Växjö möte 2018

evenemang | seminarier, workshops |

Välkomna till årets upplaga av Växjö möte! Syftet med konferensen är att förmedla de senaste försöksresultaten och aktuell kunskap för södra Sveriges växtodling, som underlag för rådgivning och utbildning kommande vinter och odlingssäsong.

Årets konferens tar upp lärdomar av ett torrt år som detta, samtidigt som vi laddar för fullt inför nästa växtodlingssäsong.


Programmet kommer att innehålla följande punkter:
- Vattenhushållning, både bevattning och avvattning
- Effekter av torrperioder på ogräs och växtskydd
- Torkans inverkan på kvävetillgång, restkväve i mark efter odlingssäsongen, resultat av provtagningar
- Ekonomi och företagsledning i växtodlingen; strategier och riskspridning
- Sent sådd majs i Halland ser betydlig bättre ut än den tidigt sådda; växtfysiologi och odlingsteknik i majs

Vi återkommer med detaljerat program och anmälan i mitten av september.

Fakta
Tid: 2018-12-04 - 2018-12-05
Ort: Växjö
Arrangör: SLU Partnerskap Alnarp tillsammans med Jordbruksverket och Hushållningssällskapen i Skåne, Halland och Kalmar-Kronoberg Blekinge.

Kontaktinformation

Lisa Germundsson, Verksamhetsledare Partnerskap Alnarp
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård och växtproduktionsvetenskap, Enheten för samverkan och utveckling

lisa.germundsson@slu.se, 040-41 52 53, 0722-174761

Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se