4
dec

5
dec
Växjö

Växjö möte 2018

evenemang | seminarier, workshops |

Välkomna till årets upplaga av Växjö möte! Södra Sveriges växtodlings- och växtskyddskonferens.

Syftet med konferensen är att förmedla de senaste försöksresultaten och aktuell kunskap för södra Sveriges växtodling, som underlag för rådgivning och utbildning kommande vinter och odlingssäsong. Programmet har utarbetats i samråd med försöksorganisationerna och rådgivarna. Vi vill förmedla aktuell kunskap om södra Sveriges växtodling som kan vara underlag för utbildning och rådgivning under kommande vinter.

Program

Tisdag 4 dec

09.00

Välkommen till den 46:e regionala växtodlings- och växtskyddskonferensen i Växjö Lisa Germundsson SLU Partnerskap Alnarp

 

09.05

Försöksåret 2018 Ulrika Dyrlund-Martinsson, HS Skåne Ronny Anngren, HS Halland

09.20

SLF:s roll i växtodlingsförsök och -forskning Christian Nyrén, Stiftelsen Lantbruksforksning

09.35

Vattenhushållning i Sverige; avvattning, bevattning, Jennie Barron, SLU Ultuna

10.00

Kaffe

10.30

Praktisk hantering av dränering,kontrollerad dränering och bevattningsdammar, Tilla Larsson, Jordbruksverket

 

Ogräs Moderator: Rikard Andersson

10.50

Aktuellt på ogräsfronten 2018 - 2019 Rikard Andersson, Jordbruksverket

11.05

Utan glyfosat - vad händer? Frans Johnson, Jordbruksverket

11.25

Bensträckare

11.30

Nya ogrässtrategier i betodlingen, Desirée Börjesdotter, Nordic Beet Research

11.50

Ogräs i oljeväxter, Efterverkan av herbicider inför rapssådd, Albin Gunnarsson, Sveriges frö- och oljeväxtodlare

12.05

Lunch

13.05

Risk för spridning av ogräsfrö vid foder- och halmtransporter nationellt och internationellt Lars Andersson, SLU Ultuna

13.25

Diskussion ogräs Rikard Andersson, Jordbruksverket

 

Växtskydd Moderator: Gunilla Berg

13.40

Växtskyddsåret 2018 Gunilla Berg, Jordbruksverket, Louise Aldén, Jordbruksverket

14.00

Insekter samt tillväxtreglering i oljeväxter Albin Gunnarsson, Sveriges frö- och oljeväxtodlare

14.20

Kaffe

14.50

Gulrost och svartrost i stråsäd Mogens Støvring Hovmøller, Aarhus Universitet, Danmark

15.20

Betrakta baljväxter som en och samma gröda - många gemensamma sjukdomar Gunnel Andersson, Jordbruksverket

15.35

Växtskydd i majs Linda af Geijersstam, Jordbruksverket

15.50

Bensträckare

15.55

Virusförande bladlöss i potatis, oljeväxter och stråsäd - risk för lusskador 2019? Anders Kvarnheden, SLU

16.25

Diskussion växtskydd Gunilla Berg, Jordbruksverket

16.30

SLUT

 

Mingel

19.00

Gemensam middag - välkomna till bords!

 
 

Onsdag 5 dec

 

Växtnäring Moderator: Stina Olofsson

08.00

Restkväve efter sommaren 2018 inför 2019 Emma Hjelm, Jordbruksverket

08.15

Torkans effekter på skörd i Sydsverige, modellering, Marcos Lana, SLU Ultuna

08.35

Gödsling för proteinkvalitet i kvarn - och foderspannmål CG Pettersson, Lantmännen

08.55

Kvävestrategier och kväveformer i höstvete L3-2299, L3-2300. Hur har sommaren 2018 påverkat försöken? Gunnel Hansson, HIR Skåne och Ingemar Gruvaeus, Yara

09.30

Kaffe

10.00

Kvävestegar i höstvetesorter L7-150, Kvävebehov hos olika maltkornssorter, L7-426. Hur har sommaren 2018 påverkat försöken? Mattias Hammarstedt, HIR Skåne

10.25

Växtnäring och bördighet i sockerbetor Joakim Ekelöf, Nordic Beet Research

10.45

Mullhalt i mark, ny beräkningsmodell Hans Nilsson, Jordbruksverket

11.05

Diskussion växtnäring Stina Olofsson, Jordbruksverket

11.20

Bensträckare

 

Ekonomi och företagsledning Moderator: Dave Servin

11.25

Vad behöver vi för vinst och lönsamhet för att klara framtida marknads- och klimatutmaningar? Per Hansson, Kompetencentrum Företagsledning, SLU Alnarp

11.45

Strategier för robust lönsamhet i växtodlingen på Christinelunds gård Björn och Aron Cedergren, Christinelunds gård, Kalmar

12.05

Lunch

 

Vall och grovfoder Moderator: Robert Ekholm

13.05

Forage maize: plant physiology, cultivation and quality Martin Komainda, Universität Göttingen, Tyskland

13.40

Olika metoder för etablering av vall Per-Anders Andersson, Lantmännen

14.00

Rörsvingel i vall Magnus Halling, SLU Ultuna

14.15

Bensträckare

14.20

Svavelgödsling och strategi i vall, L3-6074 Ola Hallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad

14.35

Liggtid i slåttervall: för- och nackdelar med olika liggtid, effekter av kyla, torka etc Nilla Nilsdotter-Linde, SLU Ultuna

14.55

Diskussion vall och grovfoder Robert Ekholm, HS KKB

15.05

Avslutning och tack för i år Lisa Germundsson

Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se