15
feb
Alnarp

Vinst och lönsahetsdag för mjölk, gris, växtodling och ekologisk produktion

seminarier, workshops |

Vinst och lönsamhetsfrågorna är ständigt på tapeten. Denna dag ger en aktuell inblick i hur det går för olika branscher och hur olika strategival kan påverka utvecklingen. Företagens konkurrensförmåga ligger i att kunna generera ett resultat med tillräcklig vinstnivå för att kunna konsolidera sig och bygga upp buffertar för kommande investeringar. Men hur är det egentligen ställt med det? Dessutom har vi i Sverige ofta tappat bort det korrekta lönsamhets-begreppet som är förräntningsförmåga (resultat genom tillgång). För att kunna utvärdera detta så fokuserar vi på branschernas förräntning på totalt investerat kapital. Hur ser den ut mellan olika branscher? Har vi tillräcklig nivå? Vad kännetecknar de som är framgångsrika i de olika branscherna? Detta kommer denna intressanta dag ha för fokus.

Fakta
Tid: 2018-02-15
Ort: Alnarp

Kontaktinformation
Sidansvarig: jan.larsson@slu.se