13
mar

14
mar
Södra bergets resort och hotell, Sundsvall

Utmaningar och möjligheter för svenskt vattenbruk, Nationella vattenbrukskonferensen 2018

konferenser |

Det svenska vattenbruket är en spännande näring. Branschen står inför utmaningar, men även möjligheter att genom ny teknik och förbättrade metoder minska sin miljöpåverkan.

Den 13-14 mars 2018 samlas odlare, forskare och myndigheter från hela landet på Södra berget i Sundsvall.

Media är välkomna att delta.

Fiskodling har varit en omdiskuterad fråga på Höga kusten under många år. Flera odlingar ska lägga ner sin verksamhet av miljöskäl. Sveriges fiskodlare fortsätter nu att se sig om efter ny teknik och nya innovationer som kan minska deras miljöpåverkan. Något som är nödvändigt för att en fortsatt produktion av fisk i Sverige.

Under konferensens första timmar, 13:00-15:00 den 13 mars, kommer flera kortare presentationer att ges på temat "Status för svenskt vattenbruk" och "innovationer", ett utmärkt tillfälle för att samla på sig kunskap om läget i vattenbrukets Sverige.

Konferensen anordnas av NKfV (Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk), SLU, Göteborgs Universitet, Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket och Länsstyrelsen i Västernorrland.

Välkomna!

Fakta
Tid: 2018-03-13 12:00 - 2018-03-14 13:00
Ort: Sundsvall
Lokal: Södra bergets resort och hotell
Arrangör: Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk
Mer information:

 

Anna Norman Haldén, organisatör
Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk
Anna.norman-halden@slu.se
070 262 83 50

Susanne Lindegart, organisatör
Göteborgs Universitet
Susanne.lindegarth@marine.gu.se
076 622 96 78

Anders Kiessling, talare "Kunskapsläge och framtid för svenskt vattenbruk
Professor, SLU
Anders.kiessling@slu.se
070 391 93 99

Kristina Sundell, talare "Kunskapsläge och framtid för svenskt vattenbruk"
Professor Göteborgs Universitet
Kristina.sundell@bioenv.gu.se
070200 41 08Kontaktinformation
Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se