20
apr
Audhumbla (VHC hus/building 5), Uppsala

Forest management to mitigate the risk of pest damage

disputationer |

Davide Bellone försvarar sin avhandling "Forest management to mitigate the risk of pest damage" den 20 april 2018.

Alla intresserade är välkomna att närvara.

Fakta
Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/15384/
Respondent: MSc Davide Bellone
Opponent: Research scientist Deepa Pureswaran, Forest Insect Ecology, Laurentian Forest Centre, Quebec, Canada
Tid: 2018-04-20 09:00
Ort: Uppsala
Lokal: Audhumbla (VHC hus/building 5)
Arrangör: Institutionen för ekologi

Kontaktinformation
Sidansvarig: charlotta.bergstrom@slu.se