4
apr
Restaurangen, Alnarp

Forskarlunch - Alnarp

SLU Urban Futures – introduktion av en av SLU:s framtidsplattformar. Nina Vogel, programkoordinator.

SLU Urban Futures är en av fyra framtidsplattformar vid SLU. Plattformens verksamhet kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt med framtidsperspektiv. Vårt mål är att etablera ett nätverk som med ett aktivt engagemang inom globala trender, kritisk granskning, urbana lab och kommunikationsverktyg belyser olika frågor, exempelvis: Hur ser framtiden ut? Hur utvärderar vi vår samtid? Hur introduceras innovation? Hur kommuniceras kunskap?

Fakta
Tid: 2018-04-04 12:00 - 13:00
Ort: Alnarp
Lokal: Restaurangen
Arrangör: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Kontaktinformation

Nina Vogel, Forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp

E-post: nina.vogel@slu.se
Telefon: +46 727 044 064

Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se