14
maj

15
maj
Ödeshög

Seminarium: Naturupplevelser och hälsa

Morfarsbacken_400MOttosson.jpg

Vad är skogsbad? Hur fungerar qigong i naturen? Vilken forskning om natur och hälsa finns idag och vilka frågor bör ställas inför framtiden? Välkommen till ett seminarium om naturupplevelser och hälsa!

I samarbete med SLU:s nya forskningsplattform Framtidens djur, natur och hälsa anordnar Centrum för naturvägledning, CNV, en seminarieserie som ska utforska hur naturvägledning kan bidra till människors hälsa. Syftet är att presentera aktuell forskning men också att ringa in viktiga framtidsfrågor i dialog mellan forskare och naturvägledare. 

I det första seminariet får vi lära mer om kopplingen mellan naturupplevelser och hälsa, återhämtning och stressreducering. Vi prövar tekniker för naturvägledning som hjälper deltagare att hitta lugnet i naturen. I diskussioner och övningar bidrar naturvägledare och forskare med egna erfarenheter, tankar och frågeställningar.

Seminariet hålls hos Urnatur i Ödeshög, en unik miljö där naturen, välmående och lugn står i centrum. 

Kursledare är Åsa Ottosson, naturhälsokonsult, och Eva Sahlin, forskare vid Institutet för stressmedicin/Gröna rehab, samt Lena Malmström, Centrum för naturvägledning. 


Kontaktinformation

Centrum för naturvägledning (CNV)
Institution för stad och land, SLU
cnv@slu.se
www.cnv.nu

Sidansvarig: cnv@slu.se